Tyrime, analizuojančiame migracijos, darnaus vystymosi bei darnaus vystymosi švietimo situaciją Europoje, dalyvavo 12 Europos Sąjungos šalių (Austrija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Vokietija, Graikija, Italija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovėnija bei Jungtinė Karalystė). Tarpvalstybinę audito ataskaitą sudaro 13 nacionalinių ir regioninių analizių, ES politiką bei veiklą įvertinanti ataskaita bei santrauka, skirta šios srities politiką formuojantiems asmenims. Kiekvienas iš partnerių paruošė individualias nacionalines ir regionines ataskaitas, kurios yra sudarytos iš antrinės esamų šaltinių analizės bei lauko tyrimo (grupės interviu ir /arba ekspertinių interviu).

Jei negalite peržiūrėti ataskaitos, galite ją atsisiųsti čia