Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα δικτύωσης του έργου InterCap! Από εδώ, μπορείτε να συμμετάσχετε στα forums συζητήσεων των δικτύων του έργου, να έχετε πρόσβαση σε συμπληρωματικές πηγές και να παρακολουθήσετε τα webinars!

Σας καλούμε να γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καλών Πρακτικών και Δικτύωσης και να δηλώσετε συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο για την προώθηση της Συνοχής Αναπτυξιακής Πολιτικής της χώρας σας.