Το Εκπαιδευτικό Πακέτο InterCap είναι σχεδιασμένο για διαδικτυακή και κατά πρόσωπο εκπαίδευση και στοχεύει στο να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους και την Παγκόσμια Εκπαίδευση. Οι 6 ενότητες του Εκπαιδευτικού Πακέτου InterCap, καθώς και το υλικό αυτόνομης μάθησης, ισοδυναμούν με προσπάθεια 50 ωρών από τους εκπαιδευομένους (30 ώρες για τις 6 ενότητες και 20 ώρες για το επιπρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό και το υλικό για ανάγνωση, τα οποία μπορούν να μελετήσουν αυτόνομα οι εκπαιδευόμενοι) και αντιστοιχούν σε 2 ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS). Οι οργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ECTS μπορούν να εντάξουν το Εκπαιδευτικό Πακέτο InterCap στο πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματά τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον εταίρο της χώρας σας.

Είσοδος στο Εκπαιδευτικό Πακέτο

Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο Εκπαιδευτικό Πακέτο InterCap στα αγγλικά πριν κάνετε εγγραφή, μπορείτε να επισκεφθείτε τη δοκιμαστική έκδοση που δε χρειάζεται εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ σημειώστε ότι δε θα εκδοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων. Για επιλεγμένες ενότητες σε άλλες γλώσσες, παρακαλώ εγγραφείτε και μπείτε στο εκπαιδευτικό πακέτο.

Ελέγξτε τη δοκιμαστική έκδοση